Noltio logo

Jak probíhá vývoj webových aplikací na míru v Noltio.

Jak každá spolupráce začíná.

Většina spoluprací začíná vyplněním našeho poptávkového formuláře. Následuje setkání na dohodnutém místě. Tím může být restaurace, bar, kavárna, nebo i vaše firma. Probereme, co vás trápí a co očekáváte od nás. Poté připravíme smluvní dokumentaci a jdeme na věc.

Jak probíhá samotný vývoj.

Specifikace. Odrazovým můstkem je na začátku vývoje specifikace aplikace. Tu společně sepíšeme a i poté bude možné ji doplňovat. Půjde o sdílený dokument přístupný odkudkoliv na světě.

Termín. V momentě, kdy pochopíme přesně, co konkrétně je vaším cílem nebo cíli, dohodneme se na termínu plnění, cenových podmínkách vývoje a následně podepíšeme smlouvu.

Úhrada zálohy. K dohodnutému datu vám vystavíme fakturu na úhradu zálohy za vývoj specifikované aplikace. To bude nějaký čas před samotným naplánovaným začátkem vývoje.

Plán vývoje. Stanovíme si plán vývoje. Ten bude zahrnovat data, kdy budou funkční jednotlivé části aplikace. Ty budete mít následně možnost si prohlédnout a hodnotit UI nebo testovat funkce.

Zapracování výtek. Pokud něco nebude fungovat při testování prototypu správně, opravíme chyby nebo poupravíme, jak konkrétní funkce fungují.

Další vývoj a testy. Tento krok se bude víceméně opakovat až do doby, než vznikne finální produkt dle vašich očekávání a sepsané specifikace. Budeme vyvíjet, testovat, vyvíjet, testovat.

Testování součástí. Postupně budou z funkčních prvků vznikat funkční celky. Ty se budou testovat stejně tak, jako původně jednotlivé drobnější prvky webové aplikace, kterou budeme vyvíjet.

Finální testování. Až bude dokončena nultá verze aplikace, bude možné ji testovat jako celek. To budeme provádět jak my, tak ideálně i koncoví uživatelé aplikace. Zpětná vazba je cenná.

Finální ladění. V případě objevení chyb nebo jiných nedostatků vyvíjené aplikace se zaměříme na jejich okamžitou nápravu. Poté bude poslána znovu mezi testery na opětovnou kontrolu.

Nákup serveru. Zvolíme vhodnou konfiguraci serveru pro danou aplikaci. Ten zakoupíme, nakonfigurujeme a zabezpečíme. Přípravíme na něm vše pro hladký běh vaší aplikace.

Nasazení aplikace. Hotovou, finální, zkontrolovanou aplikaci nasadíme na produkční server. Tam bude po zbytek života bydlet. Občas ji samozřejmě přijdeme navštívit, abychom zjistili, jak se jí daří.

Platba vývoje. Jakmile aplikace běží, vystavíme vám fakturu na zbytek vývoje aplikace, obvykle s čtrnáctidenní splatností.

Jak to bude s aplikací dále.

Jedním z našich cílů je spolupracovat s klienty dlouhodobě. Nepatříme mezi ty, kdo se budou zdráhat do hotového produktu přidávat další funkce, budete-li je potřebovat.

Co se týče serveru, ten můžeme buďto předat vám či vašemu IT oddělení nebo se za něj za pravidelný poplatek starat. Není to totiž žádná sranda.

Pokud vás zajímá něco konkrétnějšího, neváhejte se nám kdykoliv ozvat. Moc rádi vám na vše odpovíme. Rozhodně o nás neuslyšíte naposledy při poslední platbě za vývoj.