Noltio logo

Moneer – hodnota vašich investic v reálném čase.

Všechny vaše investice pohromadě v reálném čase.

Moneer vám umožní na pár kliknutí sledovat aktuální zisk či ztrátu vašeho celého investičního portfolia. Sleduje ceny kurzů a automaticky přepočítává hodnotu vašeho portfolia. Můžete si navíc přepínat mezi kategoriemi, takže víte přesně, co vám nejvíce vynáší a co ne.

Data. Automaticky. Aktuálně.

Abychom zajistili, že bude hodnota portfolia každého investora zobrazena v reálném čase, musíme neustále analyzovat změny kurzů a aktuální hodnoty různých aktiv a ty si ukládat.

K tomuto jsme nasadili několik API, některá data pak čerpáme přímo z webů, které jsou na danou problematiku zaměřeny. Samozřejmě z několika různých zdrojů.

Tato data následně uchováváme v Moneeru. U každé hodnoty máme také uloženo, kdy byla platná. Z těchto dat se potom dopočítají pohyby v hodnotě portfolií v čase.

Spousta dat.

Ceny drahých kovů, resp. zlata, stříbra, platiny a palladia, ukládáme každých 15 sekund. To vychází na 8 409 600 kovových záznamů v databázi každý rok. S tím pak musíme pracovat.

Pro práci s touto spoustou dat nám skvěle slouží MongoDB se svými agregačními funkcemi. Ty nám umožní potřebná data vydolovat rychle a pak je rychle zobrazit uživateli.

Od začátku jsme kladli důraz na řádnou přípravu vhodného modelu dat a efektivní algoritmus pro jejich získávání. Díky tomu aplikace požadavky odbavuje velice rychle.

API a stabilita.

Pro získávání relevantních dat jsme museli zvolit vhodné API služby nebo jiné zdroje. Do Moneeru implementujeme přes 10 různých API a postupně budeme přidávat další.

V případě výpadku některé z API se uživateli zobrazí upozornění a hodnota jeho investic v daném segmentu bude zobrazena pro poslední platné uložené hodnoty. Později se Moneer pokusí chybějící data zpětně získat.

Uživatel tak stále uvidí hodnotu svých investic co nejblíže současné situaci. Je navíc informován, že jde o několik momentů starší data. O nápravu se nemusí starat.