Noltio logo

Forestry – headless CMS pro statické weby.

Co je Forestry.

Forestry je git-based redakční systém. Je propojený s repozitářem projektu a na základě provedených změn jsou tyto změny commitovány do daného repozitáře. Ze souborů obsahu je poté prováděn build webu (např. generátorem Hugo, který je ve Forestry nativně podporován).

Jak Forestry funguje.

Nejprve je nutné ve Forestry nadefinovat strukturu dat a umístění souborů s obsahem. Tyto soubory budou obsahovat obsah spravovaný v CMS. Tato struktura dat se nazývá front matter.

Po propojení s repozitářem je již možné začít tvořit obsah. Při úpravě stránky nebo napsání článku bude okamžitě v repozitáři vytvořen nový commit se změnami.

Poslední součástí je automatické nasazení. Objeví-li se v repozitáři nový commit, web je generátorem statických stránek znovu sestaven a poté nasazen na server.

Front matter.

Data jsou uchovávaná v Markdown formátu. Většina z nich konkrétně v metadatech markdownového souboru. Odtud jsou vyčítána při buildu webu generátorem.

Větší texty, zejména například na blogu, je vhodné neukládat do metadat, ale jako hlavní obsah .md souboru. Soubor bude přehlednější a bude jasně odlišený hlavní obsah od metadat.

Ukázku .md souboru, který byl vygenerován přímo ve Forestry, si můžete prohlédnout v repozitáři jednoho ze zakladatelů Noltio. Připravíme pro vás brzy repozitář vlastní.

Správa netextového obsahu.

Součástí Forestry je správa médií – obrázků, videí nebo dalších souborů mimo textový obsah webu. Tento obsah lze přímo přes Forestry nahrát. Bude také commitnut do repozitáře.

Kromě uchovávání souborů přímo v repozitáři lze využít zabudované podpory externích specializovaných služeb jako je např. Cloudinary nebo Amazon S3.

V případě propojení s Cloudinary je tak možné automaticky do webu vkládat obrázky s menším rozlišením a kvalitou pro dosažení vyšší rychlosti načtení obsahu.