Noltio logo

Node.js. Zřejmě nástupce PHP ve světě backendu.

Co to ten noud je?

Node.js je ve své podstatě JavaScriptový engine, který má každý z nás ve svém prohlížeči. Jen je z něj vyňat a přenesen do serverového prostředí. „Čistě“ klientský JavaScript je tak najednou možné používat i na serveru.

Proč právě Node.js.

Dodnes zůstává nejpoužívanější technologií pro backend webů a webových aplikací PHP. To i přesto, že kód není většinou udržitelný a aplikace škálovatelná nebo dostatečně rychlá.

Příspívá k tomu i fakt, že tu PHP bylo dříve a webhostingy masově podporují zejména PHP. Je také snazší PHP pochopit a napsat v něm fungující kód či rovnou web.

JavaScript je asynchronní jazyk, který dokáže zpracovávat jednotlivé příkazy znatelně rychleji. Zejména v kombinaci s MongoDB – databází vhodnou pro velké množství dat.

Rychlost Node.js.

Node.js je oproti PHP v oblasti webových aplikací rychlejší z vícero důvodů. Například jeho asynchronnost a callbacky se u webových aplikací hodí opravdu náramně.

Po tom, co přijde na server požadavek, může být vznesen například dotaz na databázový server. Než databáze odpoví, může Node zpracovat jiné další požadavky.

Mezi další důvody patří například JSON – nativní formát dat v JS. MongoDB pracuje s daty také ve formátu JSON. Vhodným výběrem databáze tak dále urychlíme zpracování dat.

Na co Node.js používáme.

Na Node.js stavíme všechny aplikace, které pro vás vyvíjíme. Myslíme však i na jeho nevýhody. V některých specifických případech použijeme jiný jazyk a jeho výstup teprve předáme Nodu. Typickým případem jsou náročné matematické výpočty.

Budeme rádi, když si přečtete i o MongoDB. NoSQL databáze také nejsou používané tak masově, jako ty SQL. Nebo, pokud od nás chcete aplikaci na míru, stačí párkrát kliknout.