Noltio logo

Datové modelování. Součást vývoje aplikací.

Co je datové modelování.

Správné namodelování dat, se kterými aplikace pracuje, zefektivňuje jejich zpracování. Zejména tím, že udržuje data přehledná. Díky svým modelům mají data jasnou strukturu a je snazší je pochopit.

Jak modelování dat funguje

Data jsou rozdělena do kolekcí – například UživatelČlánek. Každé kolekci dat určíme, jak mají data vypadat. Čtení i zápis dat poté vždy probíhá prostřednictvím vytvořených modelů. Model Článku by mohl vypadat například následovně. Líbí?

{
  name: String,
  published: Date,
  author: {
    id: String,
    name: String,
  },
  text: String,
  tags: [String],
}

Mongoose a MongoDB.

Data modelujeme pomocí JavaScriptové knihovny mongoose. Tato knihovna je určena pro NoSQL databázi MongoDB, kterou využíváme pro většinu námi vyvíjených aplikací.

Samotná data následně ukládáme právě do MongoDB databáze. Proč MongoDB? O tom si můžete přečíst zase dále. Přečtete?

Kdy data modelujeme.

Jde o nedílnou součást vývoje každé aplikace, na které pracujeme. Od začátku vymýšlíme, jak bude nejsvědomitější data uchovávat, aby se s nimi co nejjednodušeji pracovalo.

U každé aplikace, kterou pro vás vyvíjíme, jsou tedy data přehledně strukturovaná a snadno zpracovatelná.