Noltio logo

MongoDB – NoSQL databáze pro vaše data.

Co to to NoSQL a Mongo je?

Jednoduše řečeno: NoSQL databáze jsou databáze, které nepoužívají pro dotazování jazyk SQL. MongoDB je jen jednou z nich. Dalšími jsou například Elasticsearch nebo CouchDB. Data se v nich ukládají odlišným způsobem, a to obvykle tak, aby byla kdykoliv připravena pro rychlé přečtení.

Jak MongoDB funguje.

Oproti tabulkám ve známém prostředí, řekněme MySQL, MongoDB disponuje kolekcemi. Oproti řádkům v tabulkách zase takzvanými dokumenty. A dokumenty jsou tvořeny BSONem.

Protože je BSON v podstatě binární podobou JSON, umožňuje MongoDB ve spojení s JavaScriptem ušetřit spoustu času skládáním a převáděním dat mezi různými formáty.

V každém dokumentu je uloženo vše, co je třeba k vědění veškerých informací. Třeba kniha bude rovnou obsahovat jméno a příjmení autora, nikoli jen jeho ID v databázi.

Mocné agregační funkce.

Agregační funkce se od těch v SQL databázích moc neliší. Jen opět není pro jejich vykonání používán jazyk SQL.

Umožňují tzv. agregování dat – například provádění matematických výpočtů jako jsou součty, průměry, ale i selekci dat nebo jen částí dat podle specifických kritérií.

Ve výsledku se tak s daty pracuje mnohem rychleji, protože jsou zpracovávána optimálněji. Šetří se i výpočetní výkon serveru a operační paměť.

Na co MongoDB používáme.

Zaměřujeme se na menší až střední systémy, zejména interní firemní systémy, kde je nutné rychlé zpracování a tok dat. Data přeci nebudeme neustále dokolečka skládat.

Na Mongu stavíme databázi většiny aplikací, které klientům vyvíjíme. Umožňují vytvořit rychlou, stabilní a snadno škálovatelnou aplikaci. A to je vždy naším cílem.